V prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje se 18. dubna konalo setkání členů platforem Jihomoravského kraje k projektům Krajská rodinná politika a Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň, které od roku 2017 realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s Jihomoravským krajem.

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje dne 12. 3. 2019 soutěž „Obec přátelská rodině a seniorům 2019“.

Již páté setkání platformy kraje Vysočina se uskutečnilo dne 28. února. Na programu jednání bylo například seznámení se s aktuálním děním projektu, představení dotační titulů a další informace k chystaným aktivitám v projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů v roce 2019.

Ve středu 20. února se uskutečnilo setkání členů platformy Plzeňského kraje. Na programu byla zejména témata týkající se návrhu na rozšíření Koncepce rodinné politiky pro Plzeňský kraj.

V Pardubicích se dne 26. února uskutečnilo setkání regionální platformy Pardubického kraje. V rámci programu byla probrána témata týkající se aktivit projektu Krajská rodinná politika, včetně prvních výstupů z dotazníkového šetření pro veřejnost a řada dalších témat.

Dne 13. února 2019 proběhlo v prostorách budovy MPSV setkání regionální platformy Středočeského kraje. Krajská poradkyně RNDr. Alexandra Vokurková na úvod představila hosty a zdůraznila důležité informace z MPSV i projektu. Přítomní se tak měli možnost dovědět například informaci o konání Fóra rodinné politiky plánovaného na 14. a 15. května v Brně.

Dne 7. února 2019 se uskutečnilo 5. setkání členů regionální platformy k projektu Krajská rodinná politika Moravskoslezského kraje v prostorách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

V Hradci Králové se 20. února 2019 uskutečnilo 5. setkání členů platformy z oblasti rodinné politiky a  politiky stárnutí. Jedním z hlavních bodů programu bylo projednání návrhu Krajské koncepce rodinné politiky pro Královéhradecký kraj.

V Olomouckém kraji proběhlo 23. ledna 2019 5. setkání členů platformy k projektu Krajská rodinná politika. Na programu jednání byly důležité otázky z oblasti prorodinné politiky.

V Karlových Varech (KV) proběhlo 16. ledna 2019 již 6. setkání regionální platformy v rámci projektu Krajská rodinná politika (KRP). Na programu platformy byla důležitá témata z oblasti prorodinných aktivit v regionu.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek