Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem "Spolupráce neziskového sektoru a vzdělávacího segmentu při podpoře rodin s dětmi, osob zdravotně postižených a seniorů".

Projekt MPSV Senioři v krajích připravil kampaň "Děti malují seniorům k svátku", jejímž cílem je předat co nejvíce přáníček nejen do pobytových zařízeních, ale také do domácností osaměle žijících seniorů. Kampaň se koná k příležitosti Mezinárodního dne seniorů (1. října), kdy budou přáníčka předána.

V souvislosti s aktuální situací, kdy dochází v České republice k rozvolňování opatření zavedených z důvodu prokázání výskytu COVID-19, aktualizoval projekt Krajská rodinná politika přehled webových odkazů (nejen) pro zaměstnavatele!

Ve středu 1. července se v Praze uskutečnil seminář výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, Pandemie COVID-19 – společenské dopady. Cílem tohoto semináře, na němž se sešli přední odborníci z různých oblastí, bylo přinést validní informace o pandemii koronaviru.

Praha startuje, v době po koronavirové krizi, programy na podporu kultury a cestovního ruchu v metropoli. Slibuje si tím zejména snížení ekonomických dopadů a přilákání návštěvníků a turistů.

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí připravil newsletter Rodina, ve kterém naleznete aktuality rodinné politiky, informace o projektových aktivitách odboru a také informace o dotačních titulech na podporu rodin.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo 19. června Výzvu k programu COVID – Nájemné. Speciální dotační program je určen především podnikatelům, kteří museli v souvislosti s mimořádnými opatřeními dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách.

Do pondělí 29. června lze nominovat kandidáty na cenu Pečující roku. MPSV vyhlašuje již druhý ročník této soutěže, která si klade za cíl zviditelnit téma neformální péče.

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo v lednu tohoto roku soutěž „Obec přátelská rodině a seniorům 2020". Tato soutěž je rozdělena do dvou dotačních oblastí – I. Obec přátelská rodině a II. Obec přátelská seniorům.

Projekt MPSV Krajská rodinná politika vydává zkrácenou verzi metodiky rodinné politiky na krajské a místní úrovni. Zkrácená metodika slouží jako pomocný dokument k její rozsáhlejší verzi, která je také uveřejněna na našich webových stránkách.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek