Zveme vás na workshop projektu MPSV Krajská rodinná politika "Pracuji a pečuji: aktuální možnosti podpory slaďování pracovního a rodinného života". 

Ve středu 25. září 2019 se na Magistrátu hlavního města Prahy („MHMP“) sešla odborná platforma projektu MPSV Krajská rodinná politika. Setkání se uskutečnilo za přítomností radní hl. m. Prahy Mgr. Mileny Johnové, zástupců MHMP a členů projektu.

V Praze se 24. září 2019 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí ČR uskutečnilo, v rámci projektu Krajská rodinná politika, setkání se zaměstnavateli. Hlavním tématem byla problematika slaďování rodinného a pracovního života.

V rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Krajská rodinná politika vydáváme Sborník dobré praxe rodinné politiky v krajích, který naleznete v  elektronické verzi přímo zde na našich webových stránkách. Co ve Sborníku najdete?

Brno jako první město České republiky hostí mezinárodní dobrovolnický tábor Go4Peace. Ze čtrnácti zemí sem přijelo celkem 120 dobrovolníků, kteří budou pomáhat seniorům a zdravotně postiženým osobám. V rámci setkání probíhají také charitativní workshopy v šestnácti organizacích po celém Brně. Akce potrvá do 29. července!

V Brně se začátkem června pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí (dále „MPSV“) uskutečnil kulatý stůl projektu Krajská rodinná politika (dále „KRP“) s podtitulem „Možnosti posilování mezigeneračních vztahů a dobrovolnictví“.

V Liberci se setkali odborníci na rodinnou problematiku v rámci kulatého stolu projektu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále „MPSV“) Krajská rodinná politika (dále „KRP“), aby zde diskutovali na téma „Rizika virtuálního světa, předcházení problémů u dětí a v rodině“

V Hradci Králové se 21. května uskutečnil kulatý stůl projektu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále „MPSV“) Krajská rodinná politika (dále „KRP“). Na akci se sešla celá řada odborníků, kteří se zabývají problematikou dnešních rodin, aby zde společně diskutovali na téma „Rodina není přežitek“.

V rámci druhého ročníku Fóra rodinné politiky s podtitulem „Budoucnost české rodiny“ proběhly tematické workshopy, kterých se účastnila celá řada důležitých aktéru rodinné politiky. Svůj workshop na téma „Co mohou udělat kraje pro rodiny?“ zde představil také projekt Krajská rodinná politika.

V dubnu se v Karlovarském kraji uskutečnil kulatý stůl projektu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále „MPSV“) Krajská rodinná politika (dále „KRP“) pod názvem „Rodiny, zaměstnavatelé, obce a města – aktuální trendy vzájemné spolupráce v oblasti rodinné politiky. Pozvání na kulatý stůl přijala celá řada důležitých aktérů rodinné politiky, kteří zde přispěli i svými zkušenostmi a znalostmi z praxe.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek