V rámci osvětové kampaně, jako jeden z hlavních výstupu projektu „Krajská rodinná politika“, byly realizovány videospoty, které se věnují důležitosti regionální rodinné politiky. Cílem videospotů je seznámit cílové skupiny projektu – rodiče s malými dětmi, zaměstnance a zaměstnavatele, orgány veřejné správy, osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené, ale i širokou veřejnost – s problematikou regionální rodinné politiky a důležitostí vzájemné spolupráce mezi národní a regionálními úrovněmi při realizaci prorodinných opatření.

Videospoty se zaměřují na témata:

  1. primární prevenci v rámci rodinné politiky,
  2. zaměstnavatele, a to z pohledu podpory rodin ze strany zaměstnavatelů (příklady dobré praxe),
  3. význam podpory rodinné politiky ze strany samospráv (příklady dobré praxe),
  4. hodnotu a smysl, význam rodiny a její nezastupitelnou funkci.

 

Primární prevence v rámci rodinné politiky, prevence rozpadu rodin a manželství

 

Zaměstnavatelé – slaďování rodinného a pracovního života, podpora rodin ze strany zaměstnavatelů

 

Význam podpory rodinné politiky ze strany samospráv (příklady dobré praxe)

 

Hodnota, smysl a význam rodiny a její nezastupitelná funkce s celorepublikovým dosahem

 

 

%MCEPASTEBIN%

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek