Dne 7. října 2020 se v Praze uskutečnila podzimní Škola Zdravých měst, kterou pořádala organizace Národní síť zdravých měst. Z důvodu epidemiologických opatření proběhla celá událost online. V rámci online vysílání byly prezentovány i aktuální výstupy projektu „Krajská rodinná politika“.

Krajská poradkyně Jitka Chrtková představila zástupcům měst a obcí z celé České republiky hlavní cíle a aktuální výstupy projektu „Krajská rodinná politika“. Se zájmem se setkaly např. výstupy „Metodika rodinné politiky na krajské a místní úrovni“, „Sborník příkladů dobré praxe rodinné politiky“ a příručka „BUDE NÁS VÍC aneb nejsme na to sami“.

Přítomným účastníkům byla předána také informace o webových stránkách projektu www.rodinyvkrajich.mpsv.cz, kde se mj. průběžně zveřejňuje a aktualizuje přehled webových odkazů (nejen) pro zaměstnavatele s cílem usnadnit vyhledávání aktuálních informací k vládním opatřením, doporučeným postupům apod. Zde jsou také k dispozici kontakty na všechny krajské poradce a poradkyně projektu, na které je možné se eventuelně obrátit v rámci poradenství.

V závěru vystoupení vyjádřili prostřednictvím chatu svoji dosavadní pozitivní zkušenost ze spolupráce při realizaci projektu „Krajská rodinná politika“ zástupci několika obcí.

 

Celou akci je možné zhlédnout online, a to po registraci zde.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek