Na Krajském úřadě Jihočeského kraje v Českých Budějovicích se 29. září konal třetí ročník konference (K)rok rodiny, která se z důvodu epidemiologických opatření uskutečnila poprvé online. Do diskuse se zapojilo 95 účastníků. Tématem letošního ročníku byla "Rodina – ruku v ruce životem".

Počáteční obavy pořadatelů, že dojde k odlivu pravidelných návštěvníků konference, z důvodů organizování konference online, nebyly nakonec naplněny. Devadesát procent sledujících bylo z Jihočeského kraje a většina z nich sledovala konferenci po celou dobu přenosu, což považují pořadatelé konference za úspěch. Odborného programu se zúčastnil například Petr Šmíd, ředitel organizace Portus Prachatice, o.p.s., který zde hovořil na téma „Rodina a virtuální sítě“.

„Skvělé byly konkrétní tipy pro rodiče dětí vzhledem k virtuálnímu světu – kdy dítěti pořídit mobilní telefon, jak se dítěti přiblížit v komunikaci o virtuálním světě, jaké sociální sítě jsou momentálně in a co vše dítě pravděpodobně používá,“ sdělila jedna z účastnic online konference.

Krok rodiny omline fotoRodinu na první místo klade i herečka Jihočeského divadla Dana Špilauer Verzichová, která je od počátku pořádání konference (K)rok rodiny její patronkou. O roli rodiny v rámci péče o své blízké, zejména o seniory, pak pohovořili Ivo Mareš, Olga Starostková a Monika Marušková z Diakonie ČCE. Se svým příspěvkem „Tradiční rodina – jistota v proměnách doby, nebo globálně ohrožený druh?“ vystoupila i výkonná ředitelka UNICEF Pavla Gomba. Ta se ve své prezentaci zaměřila na rozdíly rodin u nás a ve světě a na důsledky, které má koronavirová krize na vztahy v rodině. Svou přednášku doplnila i o výsledky průzkumu mezi dětmi v České republice.

„Problémem dnešní doby je, že se téměř polovina manželství rozvádí. Vždy se ptám, proč? Jestli je to proto, že do toho partnerského vztahu – a není potřeba mluvit jenom o manželství – vstupujeme s přehnanými nároky. Jestli do něj vstupujeme neuváženě, jestli si uvědomujeme, že to, co chceme my, nemusí být to, co chce ten druhý a dokážeme si sednout, povídat si a někdy z těch svých nároků slevit. Jestli si uvědomujeme, že hlavním smyslem partnerského vztahu bývají děti. A právě ty potřebují rodinu nejvíce. Já bych byla velmi ráda, kdybychom využili tuto konferenci pro rodinu k tomu, abychom se nad těmito otázkami zamysleli a možná do těch partnerských vztahů vstupovali trochu pokorněji a zodpovědněji,“ míní hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská, která tuto akci pravidelně zaštiťuje.

Co je (K)rok rodiny?

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Síť pro rodinu, z.s., a Jihočeský kraj pravidelně na podzim organizují konferenci (K)rok rodiny, která je určená nejen odborníkům, ale především široké veřejnosti. Letos se uskutečnil již třetí ročník. Prostřednictvím konference chtějí organizátoři propojit rodinnou a seniorskou politiku, proto zde pravidelně zaznívají témata v obou těchto kategoriích. Záměrem je posilovat hodnotu rodiny a společně upozornit, že rodina znamená pro každého z nás to nejcennější, co máme. Ať se to týká jakýchkoliv členů rodiny, miminek nebo prarodičů. Každý člen je důležitý a platný a rodina a pevné vztahy jsou základem naší společnosti

 

 

 

Zdroj:

TZ

https://www.kraj-jihocesky.cz/hejtmanka-straska-zahajila-iii-rocnik-konference-krok-rodiny-s-tematem-rodina-ruku-v-ruce-zivotem

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek