Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (VÚPSV) v rámci odborného časopisu Fórum sociální politiky publikoval článek o aktivitách projektu Krajská rodinná politika.

Čtenáři se tak mj. dozví o klíčových aktivitách i vybraných realizovaných a chystaných výstupech projektu, jakými jsou například Metodika rodinné politiky na krajské a místní úrovni, Sborník dobré praxe rodinné politiky v krajích, tematicky zaměřené vidoespoty a workshopy či návrhy koncepcí rodinné politiky za jednotlivé kraje.

Všechny výstupy projektu jsou také pravidelně zveřejňovány a aktualizovány na našich webových stránkách.

 

 

Fórum sociální politiky o

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek