Dne 29. září 2020 se – za spolupráce Ministerstva práce a sociálních věcí („MPSV“), Sítě pro rodinu z.s. a Jihočeského kraje – uskuteční již třetí ročník konference (K)rok rodiny. Tématem letošního ročníku je "Rodina – ruku v ruce životem". Celá konference proběhne z důvodu epidemiologických opatření online.

Účastníci se mohou těšit například na přednášku ředitelky UNICEF ČR, paní Pavli Gomba, nebo na workshop na téma "Rodina a virtuální sítě". Letošní konference nezapomene ani na seniory, zabývat se bude například rolí rodiny v péči o své blízké v příspěvku od Diakonie ČCE.

Přihlašovací formulář naleznete zde.

konference Krok rodiny online 1

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek