V Pardubicích se ve dnech 3.–4. září 2020 uskutečnilo Fórum rodinné politiky. Tato mezinárodní konference, kterou organizovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), se konala již potřetí, a byla zaměřena na aktuální a zásadní témata z oblasti rodinné politiky v ČR. V rámci Fóra byla také předána ocenění vítězům soutěže Pečující roku a Cena Rady vlády pro seniory a stárnutí populace.

Fórum rodinné politiky, které neslo název Rodina v centru: funkce rodiny v době proměnlivých společenských a ekonomických změn, se i letos stalo platformou pro diskuzi těch nejzásadnějších témat dnešní doby, kterými jsou mj. stárnutí populace, nízká porodnost či vysoká nestabilita rodin. Vzhledem k v současné době stále aktuálnímu dění ohledně pandemie covid-19, reflektovala řada workshopů i dopady pandemie na životy rodin v ČR.

Pandemie covid-19 sebou přinesla celou řadu problémů a nových výzev. Poukázala například na limity práce z domova, kdy zejména na ženy dopadá zátěž spojená se sladěním pracovního a rodinného života. Pandemie znamenala psychickou zátěž také pro seniory a lidi se zdravotním handicapem, kteří byli častěji vystaveni sociální izolaci. Zavření škol a výuka z domova otevřela téma nových možností ve vzdělávání, například využití online výuky a sní spojených překážek. Workshopy reflektovaly i témata, která jsou v ČR stále tabu, jako násilí v rodinách, zabývaly se problematikou dostupného bydlení či důležitostí penzijní reformy.

 

 

Více informací o konferenci naleznete zde.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek