Den dětíDnešní den - 1. červen – je již od roku 1925 věnován dětem. Mezinárodní den dětí však není jen dnem oslav a her, ale především by měl upozornit na práva a potřeby dětí. Bohužel ne každé dítě má štěstí vyrůstat v rodině, žít v bezpečném a láskyplném prostředí a rozvíjet tak na maximum svůj potenciál.

Věnujme dnešní den dětem, zkusme se podívat na svět jejich očima a přiblížit se tak jejich bezelstným a čistým srdcím.

 

„Děti by měly dostat od svých rodičů dvě věci: kořeny a křídla. Kořeny směřující do minulosti a křídla, volnost a svobodu, mířící k zodpovědné budoucnosti“. (J. W. Goethe)

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek