rodinaNa dnešní den - 15. května - připadá Mezinárodní den rodiny. Projektový tým Krajské rodinné politiky se věnuje aktivitám na podporu rodin a rozvoje prorodinného prostředí dlouhodobě, avšak dnešní výjimečný den bychom chtěli využít a poděkovat všem rodinám. Současná situace není pro rodiny jednoduchá – řada z nich se potýká s velkou mírou nejistoty spojenou se změnami na trhu práce, s domácí výukou dětí, s péčí o seniory a potažmo i náročným slaďováním rodinného a pracovního života. Děkujeme všem rodinám za jejich péči, trpělivost i úsilí, s nimiž dané situaci čelí!

 

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek