Obec přátelská rodiněOdbor rodinné politiky a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje soutěž „Obec přátelská rodině a seniorům 2020". Tato soutěž je rozdělena do dvou dotačních oblastí – I. Obec přátelská rodině a II. Obec přátelská seniorům. Více informací naleznete v tiskové zprávě níže.

Vzhledem k aktuální situaci a omezenému provozu obecních a městských úřadů se termín pro podávání žádostí nově prodlužuje do 31. 3. 2020 včetně, přičemž rozhodující je datum na razítku pošty, resp. datum v datové schránce.

Více informací naleznete zde.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek