Vytisknout
Kategorie: Novinky

2020 10 02 Setkání mikroregionu Humpolec fotoDne 10. února se uskutečnilo na městském úřadu v Humpolci setkání starostů obcí mikroregionu Zálesí a ostatních starostů ORP Humpolec. V rámci setkání vystoupila krajská koordinátorka projektu MPSV Krajská rodinná politika Mgr. Miroslava Šeredová, která zde prezentovala aktuální výstupy projektu. Mezi zúčastněnými byli i zástupci Kraje Vysočina.

Krajská koordinátorka Mgr. Miroslava Šeredová za projekt MPSV Krajská rodinná politika upozornila na aktuálně vyhlášený dotační titul MPSV ,,Obec přátelská rodině a seniorům 2020“. Zejména však představila hlavní cíle, zaměření a aktuální výstupy projektu, které mohou podpořit koncepční plánování rodinné politiky na krajské a místní úrovni:

Starostům byla na setkání dále prezentována aktivní rodinná a seniorská politika, kterou kraj zaměřuje především na prevenci. Zazněly zde aktivity v oblasti rodinné a seniorské politiky realizované přímo krajem, ale především možnosti, jak na místní úrovni oslovit aktivní rodiče s dětmi a seniory, kteří se chtějí dále rozvíjet a vzdělávat, trávit společný čas a vytvářet tak komunitní život v daném místě.

Starostové byli seznámeni s významnými investicemi kraje v sociální oblasti, získali informace ohledně všech zařízení a organizací v ORP Humpolec a nabídce terénních sociálních služeb v tomto regionu. V závěru setkání proběhla diskuze, která navazovala na probíraná témata. Zúčastnění se tak mohli aktivně zapojit a předkládat další podnětné náměty i k problematice týkající se rodinné politiky.