Zajímáte se o rodinnou a seniorskou politiku? Právě pro vás je připraven další kulatý stůl, na kterém se dozvíte spoustu užitečných informací.

Více informací viz. pozvánka.

 

KULATÝ STŮL PRO OBCE

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek