Ministerstvo práce a sociálních věcí si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní Fórum zaměstnanosti s názvem Jak se promění trh práce během čtvrté průmyslové revoluce? Jaké výzvy to přinese? s podtitulem “Trendy a výzvy trhu práce 4.0”, které se koná ve dnech 12. – 13. listopadu 2019 v Olomouci (Clarion Congress Hotel).

Veškeré informace o akci, včetně programu a možnosti registrace, naleznete na webových stránkách Fóra.

 

Fórum zaměstnanosti 2

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek