58377334 386836671928676 7415776436914487296 o 2Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí připravuje již druhý ročník Fóra rodinné politiky, tentokrát s podtitulem „Budoucnost české rodiny“.

Akce se bude konat při příležitosti Mezinárodního dne rodiny ve dnech 14. až 15. května 2019 v Brně.

Cílem této pravidelné mezinárodní akce je vyvolávat a podporovat otevřenou debatu týkající se cílů a zaměření rodinné politiky v České republice do budoucna. Politická reprezentace, státní správa, sociální partneři, vědecké instituce, neziskové organizace, reprezentanti krajů, měst a obcí, zástupci firem a podnikatelských subjektů a dalších aktérů aktivních v podpoře rodin budou v rámci workshopů představovat svou činnost, diskutovat možná opatření a případně se pokusit najít nové příležitosti a řešení pro výzvy rodinné politiky. Mezi ty největší patří aktuálně nízká porodnost, stárnutí populace, vysoká nestabilita rodin, propad životní úrovně spojený se založením rodiny, změny struktury rodin apod.

Účast přislíbili zahraniční ministři/ministryně, poslanci/poslankyně a přední odborníci/odbornice z oblasti demografie, sociologie, ekonomie, psychologie i pedagogiky či zástupci/zástupkyně relevantních mezinárodních organizací. V rámci celé akce se uskuteční 15 workshopů a jeden hlavní politický panel. Témata pro diskuze jsou vybrána tak, aby pokrývala celé spektrum aktuálních otázek rodinné politiky.

 

Více informací naleznete na stránkách http://www.forumrodina.mpsv.cz/index.html

Celý program akce je dostupný zde.

Na akci je možné se registrovat zde.

 

 

 

 

Zdroj: http://www.forumrodina.mpsv.cz/index.html

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek