Ostrava Kulatý stůl 11.4.2019V Ostravě se 11. dubna 2019 uskutečnil kulatý stůl, kterého se zúčastnili důležití aktéři rodinné politiky. Kulatý stůl proběhl na téma: „Představení rodinné politiky Moravskoslezského kraje, příklady dobré praxe, jak přistupovat k rodinné politice.“

Přítomné přivítala zástupkyně vedoucí projektu Krajská rodinná politika (KRP) PhDr. Jana Sládková Filipčíková, která zde také představila výstupy a novinky projektu.

Mgr. Adéla Schneiderová z odboru sociálních věcí Moravskoslezského kraje představila rodinné politiky a činnosti kraje. V oblasti slaďování rodinného a pracovního života nabízí Krajský úřad MSK řadu benefitů, včetně například firemní školky, pořádání příměstských táborů. Do prorodinných aktivit se zapojují jednotlivé odbory, např. školství, odbor cestovního ruchu či životního prostředí, které mají na starosti vždy určitý soubor prorodinných aktivit spadajících do jejich gesce, a podílejí se tak na rodinné politice kraje.

Mgr. Lucie Brlková z odboru sociálních věcí Olomouckého kraje přednesla prezentaci zaměřenou na dobrou praxi rodinné politiky v kraji. Olomoucký kraj se systematicky stará o rodinnou problematiku od roku 2016. Kromě pravidelně vytvářených koncepcí rodinné politiky vypracovávají také akční plány. Při přípravě koncepce se osvědčila komunikace se zástupci obcí, získali tak důležité podněty, které dále zpracovávali. Hlavními cíli rodinné politiky Olomouckého kraje jsou zejména aktivity podporující rodiny. Zapojují ale také firmy v rámci soutěže „Společnost přátelská rodině“, podporují seniory a pořádají různé mezigenerační soutěže např. Zpívej slavíčku“.

Příklady dobré praxe rodinné politiky Jihomoravského kraje prezentoval na setkání Mgr. Bořivoj Sekanina z odboru sociálních věcí JMK. Snahou je propagovat téma rodinné politiky. Zdůraznil zde zejména, že je rodinná politika v samostatné působnosti obcí. Kraj by však měl aktivně podporovat prorodinnou politiku, předkládat nápady, finančně podporovat a šířit osvětu. Osvědčil se jim Audit familyfriendlycommunity, o který projevují zájem i další kraje.


Na závěr PhDr. Jana Sládková Filipčíková poděkovala všem přítomným za důležité podněty i diskuzi a informovala ohledně chystaného Fóra RP, na němž budou mj. vyhlášeny i výsledky soutěže Pečující roku.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek