Platforma Jihomorav. 18. dubenV prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje se 18. dubna konalo setkání členů platforem Jihomoravského kraje k projektům Krajská rodinná politika a Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň, které od roku 2017 realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s Jihomoravským krajem.


Členové platforem obdrželi mj. informace o zpracování a připomínkování Metodiky rodinné politiky na krajské a místní úrovni, o průběhu zpracovávání Osvětové příručky pro rodiny „Bude nás víc aneb nejsme na to sami“ a o vytvoření Sborníku dobré praxe rodinné politiky v krajích. O dobré praxi v Olomouckém kraji a v kraji Vysočina přijeli přítomným členům a hostům platforem pohovořit krajští poradci projektu Krajská rodinná politika.


Přítomní účastnici byli také seznámeni s plánovanými akcemi obou projektů. V současnosti se chystá celostátní Fórum rodinné politiky, které by mělo proběhnout 14. a 15. května  v Brně. Fond dalšího vzdělávání  plánuje 16. dubna uskutečnit kulatý stůl pro pečující osoby a 29. května se uskuteční i kulatý stůl projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň na téma „Model psychobiografické péče u seniorů“. Setkání odborníků k problematice posilování mezigeneračních vztahů a dobrovolnictví se poté uskuteční 4. června 2019 v Hotelu Sluneční dvůr ve Slatině.


Na závěr byli členové platformy požádáni o zaslání podnětů a návrhů pro připravovanou Koncepci rodinné politiky Jihomoravského kraje na další období.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek