Obráze platforma VysočinaJiž páté setkání platformy kraje Vysočina se uskutečnilo dne 28. února. Na programu jednání bylo například seznámení se s aktuálním děním projektu, představení dotační titulů a další informace k chystaným aktivitám v projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů v roce 2019.

Přítomní byli upozorněni na chystané Fórum rodinné politiky, jež by se mělo konat 14. a 15. února v Brně. Ing. Špaček a Mgr. Horáková představili dotační tituly na podporu rodiny a seniorů. Debata se vedla zejména ohledně problémů hodnocení a podání žádostí o dotaci. Stěžejním tématy byla existence a financování nestátních neziskových organizací zabývajících se prorodinnými službami. Do jaké se mají zapojit kraje, obce a stát, a jak se pozná kvalitní NNO. Tato a další témata budou i nadále řešena v rámci pracovní skupiny.

V rámci regionální platformy byl také stanoven termín konání kulatého stolu, který by se měl uskutečnit 4. dubna 2019. Tématem kulatého stolu bude mimo jiné informační gramotnost, určená pro organizace zabývající se prorodinnou problematikou. V závěru bylo dohodnuto další setkání regionální platformy na konec května 2019.

%MCEPASTEBIN%

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek