Vytisknout
Kategorie: Novinky

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí připravil již druhé číslo zpravodaje Rodina, ve kterém opět naleznete aktuality rodinné politiky, informace o projektových aktivitách odboru – včetně projektu Krajská rodinná politika – a v neposlední řadě také informace o dotačních titulech na podporu rodin. Ve druhém čísle zpravodaje se také dočtete o tom, jak epidemiologická opatření související s pandemií COVID-19 dopadla na činnosti odboru a ovlivnila projektové aktivity.