Vytisknout
Kategorie: Novinky

Od konce září proběhly v krajích v rámci projektu „Krajská rodinná politika“ již tři online workshopy pro zaměstnavatele. Cílem těchto workshopů, které byly kvůli epidemiologickým opatřením realizovány online, je seznámit zaměstnavatele s různými možnostmi, které mohou pomoci jejich zaměstnancům při slaďování pracovního a rodinného života.

Dosud se uskutečnily online workshopy v Olomouckém, Karlovarském a Zlínském kraji. Na workshopech byly mj. prezentovány i příklady dobré praxe těch zaměstnavatelů, kteří již některé z flexibilních forem práce nabízejí.

Online workshop KVV Olomouckém kraji proběhl dne 30. září workshop s názvem „Rodiče a jejich možnosti při návratu na trh práce“, na kterém prezentovala zástupkyně místního úřadu práce projekty na podporu zaměstnanosti, rektorka Moravskoslezské školy představila dobrou praxi ze svého pracoviště a starosta obce Veselíčko zde prezentoval projekty na podporu zaměstnanosti matek.

Na online workshopu „Vstřícná prozaměstnanecká politika se zaměstnavatelům vyplácí. – Jak ji úspěšně rozvíjet? – Moderní trendy a best practices", který byl dne 6. října odvysílán z Karlových Varů, představila regionální zástupkyně Technologické agentury ČR příspěvek na téma „Metodika řízení práce prováděné formou home office“. Zazněly zde také prezentace od ředitelky Gender Studies o.p.s. „Analýza – první krok na cestě k (nejen) genderové rovnosti“ a „Work Life Balance v zaměstnavatelské praxi“ či příspěvky personální společnosti ManpowerGroup, týkající se například i možností, jak překonat nedostatek talentů na trhu práce.

Online workshop Zlín

Na online workshopu určenému především zaměstnavatelům Zlínského kraje „Slaďování pracovního a rodinného života“ dne 9. října vystoupil a představil dobrou praxi například místostarosta Rožnova pod Radhoštěm příspěvkem „Město přátelské rodině, město přátelské podnikání“. Za Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně zde bylo prezentováno aktuální téma slaďování práce a soukromí v digitální éře. Ředitelka Krajské hospodářské komory na workshopu představila mj. i činnost Krajské hospodářské komory v oblasti slaďování rodinného a pracovního.

 

 Vzhledem k epidemiologickým opatřením vlády ČR je realizace workshopů dočasně pozastavena.