Vytisknout
Kategorie: Novinky

V červnu byla Senátem PČR schválena a následně prezidentem republiky podepsána novela zákoníku práce. Novela má nabýt účinnost již 30. července 2020, některé změny však budou platné až od 1. ledna 2021. Novela si klade za cíl zejména zjednodušení realizace práv zaměstnavatele a zaměstnance při výkonu práce

Od 30. července 2020 nabývají účinnosti například změny v doručování písemností zaměstnanci a zaměstnavateli či vysílání pracovníků do zahraničí.

Od 1. ledna 2021 nabývá účinnosti novelou zakotvené tzv. sdílené pracovní místo, kdy se o jednu pozici dělí několik zaměstnanců formou kratších pracovních úvazků. Toto opatření by mělo pomoci například rodičům s malými dětmi v lepším slaďování pracovního a rodinného života.

Od 1. ledna 2021 se zavádí institut jednorázové náhrady nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance.

Od 1. ledna 2021 se také mění výpočet práva na dovolenou. Nově se bude dovolená počítat podle odpracovaných hodin, díky čemuž bude docházet k přesnějšímu a spravedlivějšímu stanovení délky dovolené.

 

Více informací naleznete zde.

 

 

 

Zdroje

https://www.epravo.cz/top/clanky/dlouho-ocekavana-novela-zakoniku-prace-111327.html

http://www.zdravotnickeodbory.cz/cz/clanky/22-6-2020-velka-novela-zakoniku-prace-schvalena.aspx