Vytisknout
Kategorie: Novinky

Metodika rodinné politiky na  krajské a  místní úrovni vznikla v  rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí  „Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů“. Cílem publikace je poskytnout zástupcům samosprávy i dalším aktérům rodinné politiky teoretickou podporu v realizaci prorodinných aktivit na krajské a obecní úrovni.

 

 

 

Metodika