Vytisknout
Kategorie: Novinky

KS Liberec2V Liberci se setkali odborníci na rodinnou problematiku v rámci kulatého stolu projektu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále „MPSV“) Krajská rodinná politika (dále „KRP“), aby zde diskutovali na téma „Rizika virtuálního světa, předcházení problémů u dětí a v rodině“.  

Svět se digitalizuje, propojuje a zrychluje. Nové technologie však kromě řady výhod – například snadný přístup k informacím – přinášejí také rizika v podobě sextingu, kyberšikany a dalších jevů, které se mnohdy dotýkají těch nejzranitelnějších – dětí. Rodiče si však často tato rizika nepřipouštějí, případně nevědí, jak na ně reagovat a jak sebe a své děti účinně chránit.

Právě na zlepšení informovanosti v této oblasti vzniká celá řada užitečných projektů. Jeden z nich prezentovali na setkání Mgr. Jitka Králová z Regionálního muzea Mělník a npor. Mgr. Tomáš Svoboda z Úo PČR Mělník. Interaktivní výstava muzea Kyberprostor včera a dnes vznikla ve spolupráci s Programem prevence kriminality města Mělníka, Policí ČR, Městskou policií Mělník a Kriminalistickým ústavem Praha. Svým návštěvníkům nabízela jak prezentaci historického náhledu vzniku internetu, tak i aktuálního dění v kyberprostoru. Žáci si mohli vyzkoušet například telefonování pomocí retro telefonu s rotační číselnicí. Učitelé a rodiče se zde naučili zkratky, které jejich děti využívají na sociálních sítích. Poukazovalo se však také na rizika (ztrátu identity, sběr dat), negativní jevy (hoaxy, kyberšikanu), online závislost a její důsledky, právní povědomí a jazyk v kyberprostoru.

Na prezentaci dále navázal Mgr. Martin Bukovský z Asociace Comeniana, který se v rámci svých dvou výstupů nejprve zamýšlel nad příčinami rozkladu partnerských vztahů, a dále se zabýval tématem elektronické komunikace ve vztazích.

Vztah během svého trvání prochází určitými krizovými obdobími. Partneři vztah často neudrží kvůli nesprávnému pojetí lásky – pletou si zamilovanost a lásku, nejsou si vědomi vlastní hodnoty, mívají na druhého vysoké (nesplnitelné) nároky a nedokáží spolu otevřeně komunikovat. S tím souvisí i problematika elektronických médií. Jejich nadměrné využívání vede ke snižování schopnosti kritického myšlení, rozkladu kvality pozornosti, myšlení a schopnosti mít hodnotné vztahy. Dochází tak k něčemu, co prof. Manfred Spitzer označuje jako digitální demence.

Podle Mgr. Bukovského je pro prevenci rozpadů rodin, ale také digitální demence, důležitá podpora manželství a rodičovství i osvěta ve vztahových dovednostech. Rodina by měla mít společné rituály, její členové by spolu měli trávit čas, věnovat se pohybu a otevřeně komunikovat.