Vytisknout
Kategorie: Novinky

Kulatý stůl HradecV Hradci Králové se 21. května uskutečnil kulatý stůl projektu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále „MPSV“) Krajská rodinná politika (dále „KRP“). Na akci se sešla celá řada odborníků, kteří se zabývají problematikou dnešních rodin, aby zde společně diskutovali na téma „Rodina není přežitek“.

Krajský poradce Roman Barabáš v úvodu přítomné přivítal, upozornil na novinky projektu KRP a představil jednotlivé diskutující.

V první části se Mgr. Pavel Rataj z Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy zabýval tématem „Partnerství a rodičovství aneb Spočívá stabilita rodiny v kvalitním partnerství“. Dnešní lidé se snaží být výbornými rodiči, ale zanedbávají partnerství, to se projevuje celou řadou symptomů, které přehlížíme, což vede často až k odluce partnerů. Lidé se tak podle něj mnohdy rozvádějí zbytečně, protože nedokáží řešit onemocnění vztahu, neléčí symptomy. Sám tedy doporučuje rozvíjet a nezanedbávat partnerskou vztahovost.

Mgr. Martin Vlasák z ODSK 10 představil několik principů, jak budovat funkční rodinu. Člověk na sobě musí i ve vztahu neustále pracovat, aby dospěl od sebestřednosti a sobectví k lásce, od pýchy až k pokoře. Ve vztahu je důležité zůstat „parťáky“ a neizolovat se od života v komunitě.

Manželé Blažkovi ve své prezentaci poukazovali na důležitost komunikace v rodině, jaké generační vzorce si sebou do života neseme, jakým způsobem nás to ovlivňuje, a jak můžeme svou komunikací v lidech utvářet různé emoce. Není tedy mnohdy důležité jen to, co říkáme, ale zejména, jak to říkáme. Ačkoli jsou naše komunikační vzorce silně zafixované, lze je měnit, a tím i zlepšovat vzájemnou komunikaci a porozumění.