Vytisknout
Kategorie: Novinky

holding hands 918990 2V Brně se 14. a 15. května 2019 uskuteční Fórum rodinné politiky pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Svůj workshop s názvem „Co mohou udělat kraje pro rodiny?“ zde představí také projekt “Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů “(zkráceně „Krajská rodinná politika“).

 

Workshop si klade za cíl nejen poukázat na důležité aktivity a výstupy realizované v rámci projektu, ale také veřejně zdůraznit nutnost zaměření pozornosti na rodinu a její potřeby.

Jak nejlépe rodinnou politiku v krajích uchopit a reagovat na potřeby rodin, a jak dobře nastavit kvalitní programy rodinné politiky na krajské a lokální úrovni? Na tyto a další podstatné otázky budou odpovídat významní aktéři z oblasti rodinné politiky. Svou účast na workshopu přislíbili: náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Marek Šlapal, radní Zlínského kraje Michaela Blahová, radní Pardubického kraje Pavel Šotola, ředitel Domova Jeřabina Petr Krčál a řada dalších. Celým workshopem bude přítomné účastníky provázet vedoucí projektu Dana Váhalová.

Fórum rodinné politiky s podtitulem „Budoucnost české rodiny“ připravuje Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí MPSV. Cílem této pravidelné mezinárodní akce je vyvolávat a podporovat otevřenou debatu týkající se cílů, zaměření a budoucnosti rodinné politiky v České republice.