Vytisknout
Kategorie: Novinky

fotografie plat. MSK 1Dne 7. února 2019 se uskutečnilo 5. setkání členů regionální platformy k projektu Krajská rodinná politika Moravskoslezského kraje v prostorách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

V úvodu platformy přítomné přivítala vedoucí projektu Mgr. et Mgr. Dana Váhalová. Na programu bylo pokračování SWOT analýzy – potřeby rodin Moravskoslezského kraje a připomínkování dokumentu Metodická příručka k realizaci rodinné politiky na  krajské a místní úrovni.

Vedoucí projektu přítomným navrhla, aby se již na začátku věnovala pozornost slabým stránkám ve SWOT analýze. Členové platformy se do diskuze živě zapojili. Diskutovalo se tak o flexibilních formách práce a nutnosti přizvat k jednání také zaměstnavatele. V rámci diskuze vyplynula řada důležitých témat, například důležitost podpory neformálně pečujících, zvýšení prestiže rodiny a zlepšení dostupného bydlení.

V další části platformy byl prostor věnován připomínkování dokumentu Metodická příručka k realizaci rodinné politiky a politiky stárnutí na krajské a místní úrovni. Byly zde zmíněny novinky z oblasti rodinné politiky a úkoly pro další setkání.

Závěrečná diskuse se mj. týkala dotačních titulů MPSV. Domluvil se termín dalšího setkání platformy, který je naplánováno na červen 2019.