Vytisknout

Kraje v České republice sice nemají tak výrazné kompetence jako v některých zahraničních státech (Německo, Rakousko, Velká Británie), kompetence krajských samospráv stanovené v zákonu o krajském zřízení (zákon č. 129/2000 Sb.) přesto dávají nezanedbatelný prostor pro iniciativní a inovativní provádění krajské rodinné politiky.

Hlavním smyslem krajské rodinné politiky je vytvářet prostředí kooperace s obcemi a zázemí pro lokální rodinnou politiku. Krajské úřady by tedy měly hledat rozmanité možnosti podpory rodin, které jim dává široké pojetí samosprávy. Kromě jiných může jít kupříkladu o rozvoj vztahů v oblasti regionálního rozvoje, grantovou a dotační politiku kraje či územní plánování.

Více informací zde.